Yhteistyö

LUMI-konsortio: Uniikki yhteenliittymä vahvoja tieteellisen laskennan supertietokonekeskuksia Euroopasta

LUMIn uudet verkkosivut on avattu osoitteessa www.lumi-supercomputer.eu, jonne päivitetään viimeisimmät tiedot.

LUMI-konsortio ainutlaatuisine ominaisuuksineen

EuroHPC:n huippunopea tutkimuskäyttöön tuleva supertietokone sijoitetaan CSC:n Kajaanin datakeskukseen. Suomi tavoitteli yhden EuroHPC pre-exascale-koneen sijoittamisesta Kajaanin yhdessä kahdeksan muun maan LUMI-konsortion kanssa ja valittiin tehtävään kesäkuussa 2019. EuroHPC-hakuprosessia varten muodostettiin laajapohjainen eurooppalainen LUMI-niminen konsortio (Large Unified Modern Infrastructure), johon kuuluvat Suomen lisäksi Belgia, Norja, Puola, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Tšekin maa ja Viro.

Tämä konsortio pystyy tarjoamaan laadukkaan, kustannustehokkaan ja yhteistyöhön pohjautuvan ekosysteemin, joka on myös Kajaanin maantieteellisen sijainnin ja datakeskuksen ominaisuuksien vuoksi maailman ekotehokkain. Konsortion jäsenet tarjoavat korkeatasoista osaamista laskennasta datahallintaan. Yhdistämällä ainutlaatuisen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa nämä maat tuottavat yhdessä merkittävää lisäarvoa koko Euroopalle.

EuroHPC:n myötä jatkuu eurooppalainen suurteholaskennan yhteistyö, josta suomalaiset tutkijat ovat jo hyötyneet vuosien saatossa merkittävästi. Investoinnin myötä CSC:n datakeskuksesta tulee yksi maailman ja Euroopan suurimpia toimijoita suurteholaskennan saralla.

Kimmo Koski, CSC:n toimitusjohtaja

Kuvateksti: EuroHPC-kartta

Maailmanluokan laskenta- ja datapalveluita huippututkimukselle ja innovaatioille

Esi-eksa-tason laskenta- ja datainfrastruktuuri CSC:n Kajaanin datakeskuksessa nostaa Euroopan yhdeksi maailmanluokan laskenta- ja datapalveluiden tarjoajaksi. Suomeen syntyy yksi maailman johtavista datanhallinnan ja laskennan ekosysteemeistä, joka lisää merkittävästi kotimaisen tutkimuksen kilpailukykyä sekä työllisyyttä ja talouskasvua.

Investoinnin myötä Suomen houkuttelevuus tutkimusinfrastruktuurien ja datakeskusinvestointien kohteena kasvaa. Tämän investoinnin yhteiskunnallinen lisäarvo on merkittävä. Supertietokoneen tuomaa huippuluokan laskentatehoa tarvitaan huippututkimuksen tekoon monilla eri data- ja laskentaintensiivisillä tieteenaloilla, koska erilaisten datalähtöisten menetelmien merkitys tutkimuksessa, hallinnossa ja teollisuudessa on yhä suurempi.

Esimerkkeinä näistä on lääketiede, ilmastotiede ja tekoäly. Koneoppiminen on perinteisesti ollut suomalaisessa tietojenkäsittelytieteessä vahva alue, joten tekoälyn uusi murros onkin suuri mahdollisuus Suomelle.

“Supertietokoneen sijoittaminen Suomeen CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen datakeskukseen Kajaaniin on kahdeksan Euroopan maan yhteinen ponnistus. Suomelle EuroHPC-hanke on valtava mahdollisuus, joka nostaa meidän kansallisen datanhallinnan ja laskennan osaamisen uudelle tasolle ja joka vahvistaa kilpailukykyämme myös huippututkimuksessa. Investointi nostaa suomalaisen datakeskuksen yhdeksi maailman ja Euroopan johtavista datakeskuksista.”

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö

Uuden infrastruktuurin avulla suomalaiset tutkijat pääsevät käyttämään entistä enemmän maailmanluokan laskentaresursseja. Lyhyemmät laskutoimitusajat tarkoittavat tutkijoille mahdollisuuden saavuttaa tarkempia tutkimustuloksia nopeammin suurempien ja tarkempien simulaatioiden kautta. Tällä on suora vaikutus myös eurooppalaiseen tutkimukseen kaikilla tieteenaloilla. Suuret tietojenkäsittelyresurssit luovat perustan myös tutkimukselle sellaisilla aloilla, jotka ovat aiemmin olleet ulottumattomissa, lisäten tieteellisten läpimurtojen mahdollisuuksia monimutkaisten ilmiöiden kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi.

Terveytemme pohjautuu pitkälti siihen, että solukalvoproteiinit ohjaavat solujemme tiedonvälitystä oikein. Uusien supertietokoneiden ansiosta pystymme lopultakin selvittämään atomaarisella tarkkuudella kuinka nämä proteiinit sen tekevät, ja kuinka niiden toimintahäiriöt johtavat sairauksiin.

Ilpo Vattulainen, biologisen fysiikan professori, Helsingin yliopisto

Datanhallinnan ja laskennan huipputehokas infrastruktuuri edistää paitsi suurten globaalien haasteiden ratkaisemista, avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia innovaatioille ja uusien datapohjaisten liiketoimintamuotojen kuten alustatalouden ja tekoälyn kehittämiselle. Tekoäly mahdollistaa erilaisten tiedonkäsittelytehtävien automatisoinnin, mikä lisää merkittävästi olemassa olevien tehtävien tuottavuutta ja toisaalta luo aivan uusia tapoja hyödyntää digitaalista tietoa. Datatalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen on Suomen kilpailukyvyn avaintekijä, ja EuroHPC tarjoaa tähän erinomaiset puitteet, joilla Suomi vahvistaa asemaansa yhtenä datavetoisen talouden edelläkävijöistä.

“Tavoitteenamme on kannustaa yrityksiä hyödyntämään suurteholaskentaa toiminnassaan nykyistä enemmän. Suomeen sijoitettava supertietokone nostaa suurteholaskennan näkyvyyttä, sekä tukee myös huippuosaajien houkuttelemista Suomeen.”

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö

Menestystarinan ensimmäinen luku

 • Ainutlaatuinen eurooppalainen yhteisinvestointi
 • LUMI tulee olemaan yksi maailman tunnetuimpia tieteellisiä instrumentteja elinkaarensa 2020–2026 ajan
 • Konsortio luo käytänteet ja yhteistyön perinteen tuleville EuroHPC-laitteistosukupolville
 • Kajaanin datakeskus haluaa toimia myös muiden kansainvälisten sähköisten infrastruktuurien tai niiden osien sijoituspaikkana
 • LUMI-supertietokone ja EuroHPC:n tutkimusohjelmat (mm. EuroHPC-kompetenssikeskukset) avaavat aivan uusia mahdollisuuksia yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyölle ja sitä myötä Kainuun, Suomen ja Euroopan talouskasvulle.
 • Lue lisää LUMI-supertietokoneesta tästä

Videoita EuroHPC:n ja LUMI-supertietokoneen merkityksestä:

 • Thomas Skordas, Director, DG Connect, European Commission (englanniksi)
 • Rene Belsø, Senior Management Advisor, the Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC) (englanniksi)
 • Gunnar Boe, Managing Director, The Norwegian e-infrastructure for Research & Education (Sigma2) (englanniksi)
 • Jari Gustafsson, Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö, Suomk
 • Teuvo Hatva, Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Erja Heikkinen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO),Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA )
 • Samuel Kaski, Tietojenkäsittelytieteen professori, Suomen Tekoälykeskuksen johtaja FCAI (englanniksi)
 • Hanifeh Khayyeri, Senior Research Officer, Vetenskapsrådet / Swedish Research Council (englanniksi)
 • Kimmo Koski, toimitusjohtaja, CSC
 • Colin McMurtrie, Associate Director, CSCS, Switzerland (englanniksi)
 • Pentti Malinen, Maakuntajohtaja, Kainuu
 • Minna Palmroth, Laskennallisen avaruusfysiikan professori, Helsingin yliopisto, Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikkö johtaja (englanniksi)
 • Vít Vondrák, Managing Director, IT4Innovations national supercomputing center, Czech Republic (englanniksi)
 • Jyrki Katainen, Euroopan komission varapuheenjohtaja, EuroHPC:n merkitys Suomelle ja Euroopalle
 • Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus: EuroHPC:n merkitys yrityksille
 • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto: EuroHPC:n merkitys tutkimukselle
 • Kimmo Koski, toimitusjohtaja, CSC: EuroHPC:n merkitys Suomelle

Konsortiomaiden kumppanit: